3 - 04 - 2023

Haringboot vanaf heden te bewonderen!

Vandaag de haringboot voor verdere restauratie deze zomer vast naar zijn vaste verblijfplaats gebracht.

Iedere zaterdag en zondag kunt u deze bewonderen van 13.00 – 17.00 uur.

3 - 04 - 2023

Verkoop Expositie Dorpsgezichten Harm Kasma

Het betreft de dorpen van de vroegere gemeente Franekeradeel en worden per opbod vanaf 75 euro te koop aangeboden waarbij opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting YHS.

Looptijd is van zaterdag 1 april t/m zondag 2 juli

13 - 03 - 2023

Zodenhuis in Firdgum moet jonger publiek trekken: “We wolle in enoarme update”

Het archeologisch steunpunt in Firdgum kan aan de slag. Het Zodenhuis en de duizenden jaar oude vondsten uit het dorp worden aantrekkelijk gemaakt voor een jonger publiek.

Lees het gehele artikel (inclusief het video interview) hier!

4 - 02 - 2023

Nije AED by the Yeb Hettinga Skoalle

Peter Lorwa fan Doarpsbelang Tsjummearum/Furdgum pleatste in nije AED by de Yeb Hettinga Skoalle yn Furdgum. Dit omdat de âlde AED hast 11 jier âld is en it adfys is om se te ferfangen nei 10 jier. Gemeente Waadhoeke finansiert de ferfanging fan AED’s âlder as tsien jier.

Der binne noch wol mear boargerhelpferlieners nedich. En in training is ek belangryk at jo net boargerhelpferliener wurde wolle. It kin eltsenien oerkomme dat immen yn syn/har omjouwing in hertstilstân oerkomt. Jo witte dan yn elts gefal hoe’t jo handeltje moatte.

16 - 01 - 2023

Gelukkig nieuwjaar!

Afgelopen zaterdag waren alle vrijwilligers van de Yeb Hettinga Museum en van Bunker Koehoal bij elkaar met koffie, een borrel en stampotbuffet. Hierbij willen wij iedereen bedanken voor jullie bijdrage en dat het een mooi 2023 mag worden.

21 - 11 - 2022

Metingen aan het Zodenhuis

Het Zodenhuis wordt ieder jaar gemonitord door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit om inzicht te krijgen in het natuurlijke ontwikkelingsproces. Het doel is uiteindelijk dat er advies komt om het Zodenhuis structureel in tact te kunnen houden.

31 - 10 - 2022

Foto’s Sint Annaparochie

In zorgcentrum Het Bildt te Sint Annaparochie hangt er tot eind 2022 een groot aantal foto’s uit ver vervlogen tijden van alleen Sint Annaparochie. Deze afbeeldingen zijn voor €40,- euro te koop. U kunt zich bij de receptie aldaar aanmelden voor een bezoekje.

31 - 10 - 2022

Groot onderhoud YHS

15 - 06 - 2022

De zon schijnt in Firdgum!

Zoals in het vorige nieuwsbericht te lezen was, is afgelopen zaterdag de opening van de expositie van Harmen Kasma feestelijk gevierd. Het museum is weer in zijn volle glorie geopend en nog altijd te vinden in het centrum van Firdgum, bedolven onder de zonnestralen en blauwe lucht.

9 - 06 - 2022

Nieuwe verkoop expositie Harm Kasma

Snein 12 juny os. om 15 oere: iepening eksposysje skilderijen fan Harmen Bouke Kasma, doarpen fan de âlde gemeente Frjentsjerteradiel en fan sigeunerinnen. De skilderijen fan alle doarpen hat Harmen makke foar de Stichting Yeb Hettinga Skoalle yn Furdgum en binne by opbod te keap. De eksposysje duorret oant en mei septimber 2022.

Komme jimme ek efkes del? De skilderijen binne wer prachtich! It museum is elts wykein iepen fan 13 – 17 oere ôf troch de wike foar groepen fan tenminste 8 minsken op ôfspraak. Fan de foarige eksposysje fan alle doarpen fan Barradiel, binne de doarpen Easterbierrum en Pietersbierrum allinnich noch te keap!

—– Nederlandse vertaling —–
Zaterdag 12 juni as. om 15:00: opening expositie schilderijen van Harmen Bouke Kasma, dorpen van de oude gemeente Franekeradeel en van zigeunervrouwen. De schilderijen van alle dorpen heeft Harmen gemaakt voor de Stichting Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum en zijn per opbod te koop. De expositie duurt tot en met september 2022.

Komen jullie ook even langs? De schilderijen zijn weer prachtig! Het museum is elk weekend geopend van 13:00-17:00 of doordeweeks voor groepen van tenminste 8 personen op afspraak. Van de overige expositie van alle dorpen van Barradeel, zijn de dorpen Oosterbierum en Pietersbierum alleen nog te koop!

[Toegevoegd op 13-06-2022] Afgelopen zaterdag is de opening van de expositie van Harmen Kasma feestelijk gevierd.